Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quản lý chất thải nguy hại

 

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu: 36/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 30/06/2015

Ngày có hiệu lực: 01/09/2015

Người ký: Nguyễn Minh Quang

Trích yếu: Về quản lý chất thải nguy hại

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phân loại: Thông tư

Tải file đính kèm để xem toàn bộ nội dung Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.