Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động theo nghị định 39/2016/NĐ-CP

Nhiều doanh nghiệp lớn thường có bộ phận nhân viên môi trường có khả năng vận hành, nhưng đối với những doanh nghiệp nhỏ lại thiếu nguồn nhân lực thực hiện các báo cáo môi trường chuyên môn hoặc chưa thực hiện lập hồ sơ môi trường lao động nên khi các cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra lại bị xử phạt khá nặng.
Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Quan trắc môi trường lao động là một quá trình đo kiểm môi trường lao động, theo dõi và kiểm tra có chọn lọc theo hệ thống từ những chỉ số thành phần trong môi trường.
Quan trắc môi trường lao động

Đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Việc đánh giá các yếu tố tâm sinh lý lao động và Ecgônômi là rất cần thiết do yêu cầu của tổ chức lao động mà người lao động có thể phải lao động trong cường độ lao động quá mức theo ca, tư thế làm việc gò bó trong thời gian rất dài hoặc với trách nhiệm cao gây ra những căng thẳng về thần kinh tâm lý.
Quan trắc môi trường lao động