Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT: Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT: Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

 

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu: 43/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 29/09/2015

Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

Người ký: Nguyễn Minh Quang

Trích yếu: Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phân loại: Thông tư

Tải file đính kèm để xem toàn bộ nội dung Thông tư 43/2015/TT-BTNMT.