Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu: 39/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15/05/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Phân loại: Nghị định

Tải file đính kèm để xem toàn bộ nội dung Nghị định 39/2016/NĐ-CP.