6 đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Bluesign

6 đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Bluesign

Đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp được quy định trong mục số 11 của bộ tiêu chuẩn Bluesign®

1. Đánh giá rủi ro:

Hàng năm, có rất nhiều người bị thương hoặc bị suy giảm sức khỏe do các yếu tố tại nơi làm việc. Đó là lý do tại sao đánh giá rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong môi trường làm việc để môi trường lao động được an toàn hơn. Đánh giá rủi ro là một quá trình tích cực cho phép các công ty đưa ra một chính sách chủ động về quản lý rủi ro nơi làm việc. Đánh giá rủi ro bao gồm đánh giá tất cả các yếu tố nguy cơ, các quá trình và xem xét kiểm tra các giải pháp đã thực hiện, luôn đánh giá thường xuyên để cập nhật.

Đánh giá rủi ro xem xét:

–   Những yếu tố nguy cơ là gì?

–  Các yếu tố nguy cơ này có thể loại bỏ hay không?

–  Các biện pháp phòng ngừa, bảo hộ là gì?Nên làm gì để kiểm soát rủi ro?

2. Dịch vụ đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn bluesign®

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường

Điện thoại: 0274 2214 666       Hotline: 0961 055 154

Email: tcsmoitruong@gmail.com