Mẫu hồ sơ vệ sinh môi trường lao động theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

Trong bài viết mẫu hồ sơ vệ sinh  lao động chúng tôi chia làm 2 mục đó là: Mục I. Mẫu Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp , và Mục II. Danh mục các yếu tố có hại trong môi trường lao động. Trong đó, mục 1 và mục 2 chúng tôi xin tóm tắt lại. Nếu các bạn cần 1 file hoàn chỉnh thì chúng tôi để link file tải phía dưới nhé. Có nhu cầu thì các bạn cứ tải về nhé.

I. HỒ SƠ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Mục I. Mẫu Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Phần I. Tình hình chung

1.Tên cơ sở lao động.

2.Quy mô.

3. Tóm tắt lại quy trình công nghệ và dịch vụ.

4.Yếu tố có hại trong môi trường lao động và những biện pháp khắc phục.

5.Vệ sinh môi trường xung quanh.

6.Các công trình phúc lợi cho người lao động.

7.Tổ chức y tế:

Phần II: Vệ sinh lao động các phân xưởng, khu vực làm việc

Phần III: Thống kê các thiết bị bảo đảm vệ sinh lao động

Phần IV: Tổng hợp những yếu tố độc hại tại cơ sở lao động cần phải quan trắc.

Ghi chú:

– Người sử dụng lao động phải khai báo đầy đủ, chính xác các yếu tố có hại tại nơi làm việc vào Hồ sơ vệ sinh lao động;

– Hồ sơ vệ sinh lao động là điều kiện để người sử dụng lao động xây dựng được bản kế hoạch quan trắc môi trường lao động, qua đó cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

– Kết quả của quá trình quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm được cập nhật và bổ sung vào hồ sơ vệ sinh lao động.

Mục II. Danh mục các yếu tố có hại trong môi trường lao động

CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Yếu tố vi khí hậu bất lợi:

– Nhiệt độ: __________________________________________________________________

– Độ ẩm: ____________________________________________________________________

– Tốc độ gió: _________________________________________________________________

– Bức xạ nhiệt: _______________________________________________________________

Yếu tố vật lý:

– Ánh sáng: __________________________________________________________________

– Tiếng ồn theo dải tần: ________________________________________________________

– Rung chuyển theo dải tần: _____________________________________________________

– Vận tốc rung đứng hoặc ngang: _________________________________________________

– Phóng xạ: __________________________________________________________________

– Điện từ trường tần số công nghiệp: ______________________________________________

– Điện từ trường tần số cao: _____________________________________________________

– Bức xạ tử ngoại: _____________________________________________________________

– Các yếu tố vật lý khác (ghi rõ): _________________________________________________

Yếu tố bụi các loại:

– Bụi toàn phần: ______________________________________________________________

– Bụi hô hấp: _________________________________________________________________

– Bụi thông thường: ___________________________________________________________

– Bụi silic: _______________________________  phân tích hàm lượng silic tự do:

– Bụi amiăng: ________________________________________________________________

– Bụi kim loại như chì, mangan, cadimi,… đề nghị ghi rõ): _____________________________

– Bụi than: ___________________________________________________________________

– Bụi talc: ___________________________________________________________________

– Bụi bông: __________________________________________________________________

– Các loại bụi khác (ghi rõ): _____________________________________________________

Yếu tố hơi khí độc (Liệt kê ghi rõ các yếu tố có giới hạn cho phép theo quy chuẩn vệ sinh lao động) như:

– Thủy ngân: _________________________________________________________________

– Asen: _____________________________________________________________________

– Oxit cac bon: _______________________________________________________________

– Benzen và các hợp chất (Toluene, Xylene): ________________________________________

– Trinitro toluen (TNT): ________________________________________________________

– Nicotin: ___________________________________________________________________

– Hóa chất trừ sâu: ____________________________________________________________

– Các hóa chất khác (Ghi rõ): ____________________________________________________

Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my

– Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý: ____________________________________________

– Đánh giá ec-gô-nô-my: ________________________________________________________

Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp

– Yếu tố vi sinh vật: ___________________________________________________________

– Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm: ___________________________________________________

– Dung môi: _________________________________________________________________

II. Tổng kết

Với bài viết này, chúng tôi hy vọng các bạn có những thông tin bổ ích về mẫu hồ sơ này. Nếu các bạn có nhu cầu muốn tải hồ sơ này thì vui lòng tải theo link này: ho-so-ve-sinh-moi-truong-lao-dong. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.

Cảm ơn thuvienphapluat.vn đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype