Tuyển dụng tháng 10 năm 2018

Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, tư vấn hồ sơ môi trường, xử lý nước thải. Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10 năm 2018 như sau: 1. Vị trí và số lượng –       Nhân viên kinh doanh: 2 chỉ tiêu. 2. Yêu cầu –       Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị

Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2018

Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, tư vấn hồ sơ môi trường, xử lý nước thải. Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2018 như sau:  1. Vị trí và số lượng – Chuyên viên quan trắc môi trường lao động và tư vấn hồ sơ môi trường. ·        Trụ sở Bình Dương: 2 chỉ tiêu. ·       

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing

Hãy đến với TCS dể thấy sự khác biệt!!!!!!   Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, TCS – Kỹ thuật Môi trường cần tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing như sau: 1. Mô tả công việc: – Chỉ gói gọn trong chữ MARKETING. Chuyên về An toàn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on skype

Bài viết đã xem: