Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính Phủ – Trích dẫn Về Kiểm định và Huấn Luyện

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính Phủ – Trích dẫn Về Kiểm định và Huấn Luyện

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Công ty TNHH TCS – Kỹ thuật Môi trường xin cập nhật Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản

Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm mới nhất 2018 

Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm mới nhất 2018

Như chúng ta biết, hiện nay có rất nhiều lao động đi làm việc tại các nhà máy, Công ty hay doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa biết công việc mình đang làm có phải là danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hay không. Để giải đáp vấn đề này, chúng tôi mời bạn xem bài viết dưới đây Xem thêm:  Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính Phủ – Trích dẫn Về Kiểm định và Huấn Luyện  Nghị