QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Quy định về các công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc theo Thông tư 19/2016/TT-BYT

QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

QUY ĐỊNH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH VỆ SINH VÀ PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Quy định này được áp dụng đối với những cơ sở sản xuất  và cơ sở có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích áp dụng đối với tất cả các cơ sở lao động và sản xuất khác.

 

Cơ sở vệ sinh

Tiêu chuẩn ca sản xuất

Quy mô áp dụng

1. Hố tiêu (đại tiện)

11 – 20 người/hố

Dưới 300 người

21 – 35 người/hố

Trên 300 người

2. Hố tiêu (Tiểu tiện)

11 – 20 người/hố

Dưới 300 người

21 35 người/hố

Trên 300 người

3. Buồng tắm cho công nhân

1 – 20 người/buồng

1 – 300 người

21-30 người/buồng

301 – 600 người

30 người/buồng

Trên 600 người

4. Buồng vệ sinh kinh nguyệt phụ nữ

1 30 nữ/buồng

1 – 300 người

30 nữ/buồng

Trên 300 người

5. Vòi nước rửa tay cho công nhân

15 20 người/vòi

Dưới 300 người

35 người/vòi

Trên 300 người

6. Nơi để quần áo của công nhân

1 người/ô kéo, hoặc móc treo quần áo, hoặc tủ nhỏ.

Áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở có tiếp xúc với những yếu tố có hại, nhiễm trùng, nhiễm độc gây bệnh nghề nghiệp.

7. Nước uống cho công nhân

1,5 lít/người/ca sản xuất

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype