Kỹ thuật đo HCl (acid clohydric) trong môi trường lao động

1.   Tính chất vật lý và tên gọi:

       Tính chất vật lý: Acid hydrochloric (HCl): Là hợp chất dạng lỏng không màu đến vàng nhẹ hoặc dạng hơi và có mùi hăng khó chịu.

       Tên gọi: Theo danh pháp IUPAC là hydrochloric acid. Tên khác: Hydrogen chloridehydronium chloride;

2.   Tính chất hóa học:

Độ hòa tan

Độ axit

Độ bazơ

Tan giới hạn trong nước. Tan trong Ethanol, Methanol

-8,0

       Có tính acid mạnh.

       Có tính oxy hóa- khử.

Nguồn gốc phát sinh HCl

       Phát sinh từ quá trình sử dụng HCl làm hóa chất trong các hoạt động sản xuất.

       Từ các hoạt động tẩy rửa.

Các ngành nghề tiếp xúc với HCl

Ngành nghề:

        Sản xuất bột giặt, sản xuất chất tẩy rửa, chế biến thực phẩm.

        Sản xuất hóa chất công nghiệp.

        Sản xuất nhựa PVC, xử lý nước…

Vị trí tiếp xúc:

       Công nhân hóa chất trong các nhà máy sử dụng nó để sản xuất các hóa chất khác.

       Công nhân nhà máy trong các nhà máy nơi kim loại được ngâm.

       Công nhân trong công đoạn chế biến thực phẩm.

       Công nhân nhà máy sản xuất thuốc nhuộm và phân bón.

       Công nhân nhà máy trong ngành cao su và dệt may.

       Công nhân xử lý nước.

       Công nhân tẩy rỉ…

Tác hại của HCl đối với người lao động

       Tác hại: làm ngứa phổi, khàn giọng, đau ngực, gây ra ho; gây bỏng, sưng tấy, tụ máu, nôn mửa.

       Bệnh nghề nghiệp: bệnh viêm dạ dày nghề nghiệp, bệnh viêm da nghề nghiệp.

Quy chuẩn về giới hạn phơi nhiễm của HCl trong môi trường lao động

QCVN 03:2019/BYT

1.   Quy chuẩn theo QCVN 03:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc:     

                                Đơn vị: mg/m3

Tên hóa chất

Tên hóa chất tiếng anh

Phân tử lượng

Số CAS

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)

Nhóm độc tính theo IARC

Acid hydrochloric

Hydrogen chloride

36,46

7647-01-0

5,0

7,5

3

2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn trên thế giới:

Đơn vị: mg/m3

 

 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)

NIOSH

OSHA

Phương pháp lấy mẫu HCl

1.   Loại mẫu: Khí.

2.   Thiết bị, dụng cụ:

a.    Quy định chung: 

       Hóa chất theo TCVN 1058: 1978.

       Nước cất theo TCVN 2117: 2009.

b.    Dụng cụ

       Máy lấy mẫu, lưu lượng 0,1 – 2L/60s.

       Ống hấp thụ.

       Ống nghiệm thủy tinh Pipet các loại như: 0,5mL, 1mL, 5mL, 10mL.

3.   Hóa chất và thuốc thử:

a.    Hóa cht

       NaCl tinh khiết.

       HNO3 đặc.

       AgNO3.

       Nước cất.

b.   Thuốc thử

       Dung dịch tiêu chuẩn HCl: Cân 0,1603g Natri Clorua (NaCl) tinh khiết, khan, pha vào 1L nước cất. 1mL dung dịch trên tương đương với 0,1mg HCl.

       Dung dịch HNO3 1%.

       Dung dịch AgNO3 1%.

       Nước cất 2 lần.

4.   Cách tiến hành:

       Cho vào ống hấp thụ 5mL dung dịch hấp thụ nước cất 2 lần. Sau đó lắp vào máy lấy mẫu, hút với lưu lượng 0,3L/60s, thtích không khí cần lấy từ 5 – 10L.

Phương pháp phân tích HCl


Pha thang mẫu: Lấy 10 ống nghiệm cùng kích thước, đánh số theo thứ tự từ 0 – 9. Cho vào các ống theo thứ tự các dung dịch sau:

 

Số ống

 

Dung dịch(mL)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dung dịch tiêu chuẩn 1mL = 0,1 mg HCl

0

0,03

0,05

0,08

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,40

Dung dịch HNO3 1%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dung dịch AgNO3 1%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nước cất

3

2,97

2,95

2,92

2,90

2,85

2,80

2,75

2,70

2,60

Hàm lượng HCl (mg)

0

0,003

0,005

0,008

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,040

Quy định quản lý HCl trong QCVN 03:2019/BYT

       Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với Acid hdrochloric phải quan tắc môi trường lao động  tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định Luật lao động; Luật an toàn, vệ sinh lao động, thông tư nghị định quy định về quan trắc môi trường lao động.

       Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động, phân công ca làm việc của người lao động phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 

       Trường hợp nồng độ Acid hdrochloric tại nơi làm việc vượt giá trị giới hạn cho phép, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu các yếu tố có hại  và bảo vệ sức khỏe người lao động theo quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype