Đo vi khí hậu trong môi trường lao động theo QCVN 26:2016/BYT

Vi khí hậu nơi làm việc là một trong những yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động.

Trong thực tế điều kiện khí hậu khác thường như nóng quá hoặc lạnh quá đều gây ra những ảnh hưởng bất lợi, thậm chí còn gây hại cho sức khoẻ con người. Ảnh hưởng của môi trường vi khí hậu nóng tác động lên cơ thể con người có thể gặp là: phù do nóng, mất nước, chuột rút, say nóng,…

Ảnh hưởng của môi trường có vi khí hậu lạnh tác động lên cơ thể người là: Cảm lạnh, rét run, tê liệt từng bộ phận của cơ thể, gây cước da, nứt nẻ…. Điều kiện lao động có ảnh hưởng lớn đến năng suất cũng như sức khoẻ của người lao động.

Định nghĩa vi khí hậu trong môi trường lao động

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vi khí hậu nơi làm việc: Điều kiện khí tượng của môi trường tại nơi làm việc, bao gồm sự tác động tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí và bức xạ nhiệt bề mặt vật dụng và thiết bị xung quanh tới người lao động.

2. Nhiệt độ: Là yếu tố biểu thị sự nóng, lạnh của môi trường. Đơn vị đo nhiệt độ: 0C.

3. Độ ẩm: Độ ẩm tuyệt đối (Ha): Là lượng hơi nước có trong không khí vào thời điểm nhất định ở nhiệt độ nhất định tính bằng gam/m3.

Độ ẩm cực đại (Hm) hay độ ẩm bão hoà: Là lượng hơi nước bão hoà trong không khí tính bằng gam/m3.

Độ ẩm tương đối (Hr): Là tỷ lệ phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm bão hoà.

Hr(%) = (Ha/Hm) x 100

 4. Vận tốc gió: Là tốc độ chuyển động (hay lưu thông) của không khí, đơn vị m/s.

5. Bức xạ nhiệt: Là lượng nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn không do tiếp xúc trực tiếp.

Đơn vị đo: Cal/cm2/phút hay W/m2.

Phân loại lao động

1. Lao động nhẹ: Gồm các dạng lao động liên quan đến các hoạt động ngồi, dừng, đi lại, phần lớn thực hiện các thao tác bằng tay, tiêu hao năng lượng từ 120 đến 150 kcal/giờ.

2. Lao động trung bình: Gồm các dạng lao động liên quan đến các hoạt động đứng, đi lại, dịch chuyển và gia công các chi tiết dưới 1kg ở tư thế ngồi hoặc đứng, đòi hỏi căng thẳng thể lực nhất định, mang vác vật nặng dưới 10kg, tiêu hao năng lượng từ 151 đến 250 kcal/giờ.

3. Lao động nặng: Gồm các dạng lao động liên quan đến các thao tác thực hiện ở tư thế đứng hoặc đi lại nhiều, dịch chuyển và gia công các vật nặng trên 10 kg, đòi hỏi phải gắng sức lớn, tiêu hao năng lượng trên 250 kcal/giờ.

4. Nhiệt độ cầu ướt (nhiệt độ tam cầu):

Chỉ số thực nghiệm thể hiện sự căng thẳng nhiệt mà một cá thể (người lao động) phải tiếp xúc.

Quy định về vi khí hậu trong môi trường lao động

Quy định về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió

Bảng 1. Giá trị cho phép về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động không khí và cường độ bức xạ nhiệt ở nơi làm việc

Loại lao

động

Khoảng nhiệt độ không khí (0C)

Độ ẩm không khí (%)

Tốc độ chuyển động không khí (m/s)

Cường độ bức xạ  nhiệt theo diện tích tiếp xúc

(W/m2)

 

Nhẹ

 

20 đến 34

 

40 đến 80

 

0,1 đến 1,5

35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích cơ

thể người.

70 khi tiếp xúc trên 25% đến 50% diện tích cơ thể người. 100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể người.

Trung bình

 

18 đến 32

 

40 đến 80

 

0,2 đến 1,5

 

Nặng

 

16 đến 30

 

40 đến 80

 

0,3 đến 1,5

 

Đối với khu vực, vùng miền có khí hậu nóng, độ ẩm cao thì tốc độ chuyển động không khí ở nơi làm việc có thể tăng đến 2 m/s, nhiệt độ tối đa không được quá 37°C.

 

Quy định về nhiệt độ cầu ướt (WBGT)

Bảng 2. Giá trị giới hạn cho phép theo nhiệt độ cầu ướt (WBGT)

Đơn vị tính: độ Celcius (0C)

Loại lao động

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Lao động liên tục

30,0

26,7

25,0

75% lao động, 25% nghỉ

30,6

28,0

25,9

50% lao động, 50% nghỉ

31,4

29,4

27,9

25% lao động, 75% nghỉ

32,2

31,4

30,0

Phương pháp xác định yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động

1. Phương pháp xác định nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động không khí, cường độ bức xạ nhiệt và nhiệt độ cầu ướt theo TCVN 5508 – 2009: Không khí vùng làm việc – Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo.

2. Khi có các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định mới hoặc trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp xác định có thể các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan thẩm quyền quy định.

Quy định về quan trắc yếu tố vi khí hậu tại doanh nghiệp

1. Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với yếu tố vi khí hậu phải định kỳ đo kiểm tra môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

2. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Nếu vi khí hậu tại nơi làm việc không đạt tiêu chuẩn cho phép, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype