Đo hơi xăng dầu trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

1.   Tính chất vật lý và tên gọi:

       Tính chất vật lý: Xăng ( CnHm hoặc CxHy) là hợp chất ở dạng lỏng hay khí.

       Tên gọi: Gasoline; petrol.

2.   Tính chất hóa học: là hỗn hợp của một số lượng lớn hydrocacbon khác nhau. Có xu hướng cháy với ngọn lửa, không tan trong nước.

Nguồn gốc phát sinh và các ngành nghề tiếp xúc với hơi xăng dầu trong môi trường làm việc

1.   Nguồn gốc phát sinh:

          Phát sinh trong quá trình chưng cất phân đoạn tại nhà máy lọc dầu.

         Phát sinh trong quá trình sử dụng xăng làm hóa chất tẩy rửa

         Phát sinh trong quá trình sử dụng xăng làm nhiên liện vận hành máy móc

2.   Ngành nghề và vị trí tiếp xúc:

Ngành nghề :

         Ngành khai thác, chế biến, buôn bán dầu khí

         Sản xuất cơ khí, luyện kim…

Vị trí tiếp xúc:

         Công nhân tại nhà máy lọc dầu, khai thác dầu, cây xăng, xe tra nạp

         Nhân viên bảo quản và vận chuyển xăng

          Công nhân sử dụng thuốc nhuộm…

         Công nhân vận hành máy

Tác hại nghề nghiệp của hơi xăng dầu trong môi trường lao động

       Tác hại:  gây nhức đầu, mờ mắt, kích ứng mắt, da.

       Bệnh nghề nghiệp: bệnh sạm da nghề nghiệp, gây bệnh ung thư gan và thận.

Quy chuẩn kỹ thuật đo hơi xăng dầu trong môi trường lao động

1.         Quy chuẩn theo QCVN 03:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc:         

                     Đơn vị: mg/m3

Tên hóa chất

Tên hóa chất tiếng anh

Phân tử lượng

Số CAS

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)

Nhóm độc tính theo IARC

Xăng

Petrol (Petrol distillates, gasoline)

99,99

8006-61-9;

89290-81-5

300

2A

 2.      Các quy chuẩn, tiêu chuẩn trên thế giới:                                         

        Đơn vị: mg/m3

 

 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)

Niosh

900

1500

OSHA

900

1500

Phương pháp lấy mẫu và phân tích hơi xăng dầu trong môi trường lao động

         Lấy ống than hoạt tính, bẻ hai đầu và cắm vào máy lấy mẫu, bật máy với lưu lượng 0,1 lít/60s, thời gian lấy mẫu 30 phút.

Liên hệ công ty TCS – Kỹ thuật Môi trường

Quy định quan trắc hơi xăng dầu trong môi trường lao động

         Các cơ sở có người lao động làm việc, tiếp xúc với hơi xăng dầu phải quan trắc môi trường lao động tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định Luật lao động; Luật an toàn, vệ sinh lao động.

         Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động như khẩu trang, mặt nạ phòng độc, phân công ca làm việc của người lao động phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động.

         Trường hợp nồng độ xăng dầu tại nơi làm việc vượt giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu các yếu tố có hại và bảo vệ sức khỏe người lao động theo quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype