Đo hơi Toluene trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

1.   Tính chất vật lý và danh pháp

       Tính chất vật lý: Là chất lỏng không màu, có mùi hăng. Công thức hóa học: C6H5CH3.

        Danh pháp của Toluene theo IUPAC hệ thống là methyl benzene. Tên khác: Antisal 1A; benzene, methyl-; methacide; methane, phenyl-; methylbenzol; phenylmethane; tolueno; toluol; tolu-sol; phenyl methane; anisen.

2.   Tính chất hóa học

       Toluen tham gia phản ứng với brom khan cho ra brom toluen và axit HBr

       C7H8 phản ứng với khí clo tạo thành diclometan và axit HCl

       Phản ứng với nitro hóa tạo ra nitrotoluen và nước 

       Phản ứng cộng với H2 tạo ra metylxiclohexan

       Phản ứng oxy hóa với nhóm metyl 

       Toluen tương đối dễ tham gia phản ứng thế và khó tham gia phản ứng cộng và bền vững với các chất oxi hóa. Đó là tính chất hóa học của toluen còn gọi là tính thơm (tính chất hóa học đặc trưng của hidrocacbon)

Nguồn gốc và ngành nghề tiếp xúc với Toluene

1. Nguồn phát sinh

       Toluen phát sinh trong quá trình sử dụng làm dung môi hóa chất chủ yếu trong công nghiệp sơn, nhuộm, in, các loại nhựa, chất hóa học, chất kết dính.

2. Vị trí tiếp xúc và ngành nghề thường gặp:

Vị trí tiếp xúc

       Công nhân bộ phậm nhuộm vải

       Công nhân in ấn các loại (bao bì, vải…)

       Công nhân bộ phận sơn

       Công nhân vị trí dán keo

       Công nhân đổ khuôn nhựa…

Ngành nghề thường gặp

       Sản xuất nhựa, cao su.

       Công nghiệp dệt, may mặc.

       Sản xuất thuốc nhuộm, hóa chất

       Sản xuất nước hoa, mực in

Tác hại nghề nghiệp của Toluene

Tác hại:

       Toluen rất dễ cháy với tốc độ bay hơi cao. Ở nhiệt độ nhất định rất có khả năng sẽ gây ra cháy nổ, với hậu quả vô cùng nguy hiểm.

       Tiếp xúc lâu dài với toluen có khả năng cao gây nên bệnh hen nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động.

       Tiếp xúc với toluen vượt giới hạn tiếp xúc cho phép sẽ gây nhiễm độc Toluene nghề nghiệp.

       Nếu tiếp xúc với toluene nồng độ thấp trong thời gian đủ dài, có thể bị bệnh ung thư.

Quy chuẩn kỹ thuật của Toluene

QCVN 03:2019/BYT

Trước khi QCVN 03:2019/BYT ra đời thì có Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT.

1.   Quy chuẩn theo QCVN 03:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

Đơn vị: mg/m3

Tên hóa chất

Tên hóa chất tiếng anh

Phân tử lượng

Số CAS

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)

Nhóm độc tính theo IARC

Toluen

Toluene

92,15

108-88-3

100

300

3

 

2.   Tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế:

Đơn vị: mg/m3

 

 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)

Niosh

375

560

OSHA

750

1125

 

Phương pháp xác định Toluene trong môi trường lao động

KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH TOLUEN (C6H5CH3) –

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

Toluen có trong không khí được hấp thụ vào trong ống than hoạt tính chuyên dụng. Tiếp đó mẫu được giải hấp bằng dung môi thích hợp rồi bơm lên hệ thống sắc ký khí theo một chương trình nhiệt độ lò cột phù hợp. Quá trình rửa giải mẫu phân tích ra khỏi cột tách được phát hiện bằng máy detector FID, tín hiệu được ghi lại bằng sắc ký đồ. Trên cơ sở độ lớn diện tích hay chiều cao píc của mẫu thử và chuẩn, và thể tích không khí mẫu đã lấy, tính được nồng độ toluen trong mẫu phân tích.

Quan trắc hơi Toluene trong môi trường lao động

       Các cơ sở có người lao động làm việc tiếp xúc với hơi toluen phải quan trắc môi trường lao động tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định Luật lao động; Luật an toàn, vệ sinh lao động, thông tư nghị định quy định về quan trắc môi trường lao động.

       Người sử dụng lao động phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động PPE cho người lao động, phân công ca làm việc của người lao động phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động.

       Trường hợp nồng độ toluen tại nơi lao động vượt giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép theo QCVN 03:2019/BYT, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu các yếu tố có hại và bảo vệ sức khỏe người lao động theo quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype