Tư vấn xử lý nước cấp cho Công nghiệp, phục vụ cho nhà máy và xưởng sản xuất.

Facebook Google+ Twitter LinkedIn   Nước mặt là nhu cầu không thể thiếu được trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như trong quá trình sản xuất công nghiệp. trong sinh hoạt, nước cấp dùng cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh, các hoạt động giải trí, các hoạt động công cộng như cứu hỏa, phun nước, tưới cây, rửa đường,…     Trong các hoạt động công nghiệp, nước cấp được dùng cho các quá trình làm lạnh, sản xuất

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on skype

Bài viết đã xem: