MẪU HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

MẪU CÁC HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG(Ban hành kèm theo các phụ lục của Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-   HỒ SƠ QUẢN LÝSỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG Tên của cơ sở lao động: _____________________________________________________________ Ngành chủ quản: _______________________________________________________________ Địa chỉ: _______________________________________________________________________ Điện thoại: ____________________________ Số

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Quy định về các công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc theo Thông tư 19/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) QUY ĐỊNH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH VỆ SINH VÀ PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC Quy định này được áp dụng đối với những cơ sở sản xuất  và

Đo hơi khí độc trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

Sự cần thiết của việc đo hơi khí độc trong môi trường lao động Cùng với quá trình sử dụng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm trong quá trình sản xuất, thì đi kèm với nó là sự phát sinh của các hơi khí độc (yếu tố hóa học). Các hơi khí độc tồn tại trong môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả làm việc của người lao động; gây ra bệnh nghề nghiệp

Đo hơi Toluene trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

Tính chất của Toluene trong môi trường lao động 1.   Tính chất vật lý và danh pháp –       Tính chất vật lý: Là chất lỏng không màu, có mùi hăng. Công thức hóa học: C6H5CH3. –        Danh pháp của Toluene theo IUPAC hệ thống là methyl benzene. Tên khác: Antisal 1A; benzene, methyl-; methacide; methane, phenyl-; methylbenzol; phenylmethane; tolueno; toluol; tolu-sol; phenyl methane; anisen. 2.   Tính chất hóa học –       Toluen tham gia phản ứng với brom khan cho ra

Đo hơi xăng dầu trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

Tính chất của hơi xăng dầu trong môi trường lao động 1.   Tính chất vật lý và tên gọi: –       Tính chất vật lý: Xăng ( CnHm hoặc CxHy) là hợp chất ở dạng lỏng hay khí. –       Tên gọi: Gasoline; petrol. 2.   Tính chất hóa học: là hỗn hợp của một số lượng lớn hydrocacbon khác nhau. Có xu hướng cháy với ngọn lửa, không tan trong nước. Nguồn gốc phát sinh và các ngành nghề tiếp xúc với

Đo vi khí hậu trong môi trường lao động theo QCVN 26:2016/BYT

Sự cần thiết của việc quan trắc yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động Vi khí hậu nơi làm việc là một trong những yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động. Trong thực tế điều kiện khí hậu khác thường như nóng quá hoặc lạnh quá đều gây ra những ảnh hưởng bất lợi, thậm chí còn gây hại cho sức khoẻ con người. Ảnh hưởng của môi trường vi khí hậu

Hơi Benzene trong môi trường lao động

Tính chất vật lý và hóa học của Benzene 1.   Tính chất vật lý và tên gọi: –     Tính chất vật lý: Benzen (C6H6) là hợp chất dạng lỏng, dễ bay hơi, không màu, dễ cháy, có mùi thơm dễ chịu. –     Tên gọi: theo danh pháp IUPAC là benzene. Tên khác của benzen: Benzol; benzole; phene; phenyl hydride; pyrobenzol. 2.   Tính chất hóa học: –     Phản ứng thế, phản ứng cộng. –     Phản ứng oxi hóa bao gồm: không