10 Nội dung doanh nghiệp cần thực hiện về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

10 nội dung vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp – Tổ chức bộ máy thực hiện công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động. – Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, Kiểm soát yếu tố nguy hiểm và yếu tốc có hại. – Tổ chức Quan trắc môi trường lao động

Đo và đánh giá yếu tố vi sinh trong môi trường lao động

Yếu tố vi sinh trong môi trường lao động Trong không khí có nhiều dạng vật chất lơ lửng, nhiều nhất là bụi và có cả vi khuẩn, nâm men, nấm mốc… Các thành phần này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về nguồn gốc và nồng độ. Nồng độ bụi càng cao thì số lượng vi khuẩn càng nhiều. Vi sinh vật trong không khí môi trường lao động có nhiều loại như cầu khuẩn tan máu,

Đo Formaldehyde trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

Tính chất của Formaldehyde trong môi trường lao động 1.Tính chất vật lý và tên gọi: – Formaldehyde: (HCHO) Là hợp chất dạng khí, không màu, có mùi hăng mạnh ở nhiệt độ phòng, nó rất dễ hòa tan trong nước dưới dạng dung dịch 37% được gọi là formalin hoặc formol. Trong nước, Formaldehyde bị polyme hoá formalin trên thực tế chứa rất ít Formaldehyde ở dạng đơn phân CH2O. Thông thường, các dung dịch này chứa thêm một

Đánh giá Tâm sinh lý lao động và Ecgonomy (Ergonomics)

Đánh giá Tâm sinh lý lao động và Ergonomics là gì? Yếu tố tâm – sinh lý lao động: gánh nặng lao động thể lực, căng thẳng thần kinh – tâm lý, thần kinh. Đặc điểm của lao động: cường độ, chế độ, tư thế lao động không thuận lợi và đơn điệu trong điều kiện lao động. Do yêu cầu của tổ chức lao động mà người lao động có thể phải lao động trong cường độ lao động

MẪU BÁO CÁO Y TẾ LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT

Mẫu báo cáo Y tế lao động theo Thông tư 19/2016/TT-BYT Mỗi cơ sở lao động phải Nộp báo cáo y tế lao động 6 tháng/ lần về Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường của huyện, tỉnh hoặc đơn vị y tế bộ ngành.   Mẫu Báo cáo y tế lao động 6 tháng của cơ sở lao động Đơn vị báo cáo: ……………….——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

MẪU HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

MẪU CÁC HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG(Ban hành kèm theo các phụ lục của Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-   HỒ SƠ QUẢN LÝSỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG Tên của cơ sở lao động: _____________________________________________________________ Ngành chủ quản: _______________________________________________________________ Địa chỉ: _______________________________________________________________________ Điện thoại: ____________________________ Số

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Quy định về các công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc theo Thông tư 19/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) QUY ĐỊNH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH VỆ SINH VÀ PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC Quy định này được áp dụng đối với những cơ sở sản xuất  và

Đo hơi khí độc trong môi trường lao động theo QCVN 03:2019/BYT

Sự cần thiết của việc đo hơi khí độc trong môi trường lao động Cùng với quá trình sử dụng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm trong quá trình sản xuất, thì đi kèm với nó là sự phát sinh của các hơi khí độc (yếu tố hóa học). Các hơi khí độc tồn tại trong môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả làm việc của người lao động; gây ra bệnh nghề nghiệp