Bụi amiang trong môi trường lao động theo QCVN 02:2019/BYT

Theo Quy định tại thông tư 02/2019/TT-BYT QCVN 02:2019/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc)

Bụi Amiăng là một thuật ngữ chung chỉ nhóm sợi khoáng silicate tạo đá có trong tự nhiên bao gồm nhóm khoáng vật serpentine (còn gọi là amiăng trắng ) và nhóm khoáng vật amphibole ( gồm 5 nhóm chất )

Tính chất của Bụi Amiang

Bụi Amiang là các tinh thể sợi mỏng và dài với mỗi sợ có thể nhìn thấy bao gồm hàng triệu sợi nhỏ được phát sinh từ quá trình mài mòn và các quá trình khác.

       Nhóm Serpentine: Chrysotile (amiăng trắng) có dạng xoắn

 

       Nhóm Amphibole gồm: Actinolite, amosite (amiăng nâu), Crocidolite (amiăng xanh), tremolite, anthophylite, có cấu tạo dạng thẳng, hình kim, gọi chung là amiăng màu.

Nguồn gốc phát sinh bụi amiang và vị trí tiếp xúc

       Khoan, đập đá, khai thác quặng đá có chứa amiăng

       Tán, nghiền, sàng, thao tác thô với quặng đá có chứa amiăng

       Chải sợ, kéo và dệt sợi có chứa amiăng

       Làm cách nhiệt bằng amiăng

 

       Tháo dỡ các công trình xây dựng có sử dụng amiăng

Ngành nghề thường tiếp xúc bụi amiang

       Sản xuất, sữa chữa, xử lý tấm lợp amiăng – xi măng, má phanh bằng amiăng, bìa các – tông và giấy có amiăng

 

       Sản xuất phân lân, thợ  sửa mô tô, xe máy.

Tác hại của bụi amiang

       Bụi amiăng là chất rất trơ như mảnh vụn thủy tinh, sợi rất mảnh nên khi người lao động hoạt động khai thác, nghiền, chế tạo amiăng, những hạt bụi rất nhỏ nhưng sắc cạch đi vào trong phổi và có thể đi vào tận đáy phế nang hoặc vào các cơ quan nội bào gây ra các vết thương. Nếu các hạt amiăng trong phổi, nội bào gây tổn thương lâu dài, tạo ra khối u, nặng hơn là gây ung thư phổi, ung thư trung biểu mô ác tính….

 

        Là tác nhân chính gây nên bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp gây nên xơ hóa phổi tiến triển có hoặc không kết hợp với xơ hóa màng phổi.   

Giá trị giới hạn tiếp xúc bụi amiang cho phép tại nơi làm việc

STT

Tên chất

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)

1

Serpentine (chrysotile)

0,1

2

Amphibole

0

Phương pháp xác định bụi amiang trong môi trường lao động

Theo TCVN 6504:1999 – Chất lượng không khí. Xác định nồng độ số sợi vô cơ trong không khí bằng kính hiển vi quang học phản pha. Phương pháp lọc màng (ISO 8672:2014).

Hiệu lực thi hành và quy định quản lý

–  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9 năm 2019.

 

– Tiêu chuẩn bụi amiăng trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với nồng độ bụi amiăng trong không khí phải định kỳ quan trắc môi trường lao động và đánh giá yếu tố tiếp xúc bụi tối thiểu 1 lần/năm theo quy chuẩn này và các quy định có liên quan của các luật như là Bộ Luật lao động; Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 Người sử dụng lao động phải cung cấp và trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động phù hợp với môi trường và môi trường làm việc theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 

 Trường hợp cơ sở sử dụng lao động có nồng độ bụi amiăng tại nơi làm việc vượt giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép theo quy chuẩn này thì người sử dụng lao động phải tiến hành thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp để cải thiện điều kiện lao động và đảm bảo về vệ sinh, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype