Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43 là hoạt động có định kỳ của mỗi doanh nghiệp trong việc thực hiện đánh giá các chỉ số về môi trường. Để từ đó xác định những yếu tố độc hại còn tồn đọng trong môi trường lao động của mỗi doanh nghiệp, và đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Xem nhiều thông tin hơn tại đây

Để hiểu thêm vấn đề này, mời các bạn xem tiếp…

Nội Dung Bài Viết

I. Nội dung báo cáo quan trắc môi trường định kỳ bao gồm:

1.Định nghĩa báo cáo quan trắc môi trường định kỳ ?

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là hình thức đánh giá chất lượng môi trường theo kỳ tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh. Sau khi đánh giá xong, thì lập báo cáo định kỳ gửi về những có quan liên quan đến môi trường như chi cục BVMT, Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.Mục đích Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

– Hiểu được nguyên nhân phát sinh các chất thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hay công ty, từ đó đưa ra những biện pháp để xử lý hoặc quản lý tốt hơn. Ngoài ra, còn đánh giá những tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến với môi trường xung quanh.

– Thông qua quá trình này, mỗi công ty hay doanh nghiệp có thể nắm bắt được quá trình sản xuất và kinh doanh của mình có ảnh hưởng hay tác động xấu đến môi trường xung quanh hay không? 

– Thông qua quá trình này để biết mỗi công ty hay doanh nghiệp có tuân thủ về quy định bảo vệ môi trường hay không? Ngoài ra, biết được mỗi cá nhân trong doanh nghiệp có ý thức trong việc bảo vệ môi trường hay không? Ví dụ, trong công ty đóng tàu, thì thông qua báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, sẽ giúp cho những nhà quản lý biết đơn vị mình có gây ra ô nhiễm môi trường lao động nói riêng và môi trường xung quanh nói riêng hay không. Từ đó đưa ra biện pháp xử lý.

Link tải: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động tại đây

Nội dung của mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì
Ảnh minh họa: Nội dung của mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì

3.Vì sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Như chúng ta biết, ở mỗi công ty , nhà máy hay cơ sở sản xuất đều có môi trường lao động không tốt. Đều có thể gây ra ô nhiễm về môi trường. Vì nhiều công ty phần lớn chỉ quan tâm đến quá trình sản xuất và kinh doanh, nên sẽ rất khó để thực hiện quan trắc môi trường.

Ngoài ra, ở một số tỉnh thành lớn như Hà Nội , TPHCM , Hải Phòng, Cần Thơ hay Đà Nẵng thì cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ thường xuyên. Vì đây là những thành phố lớn , nên công nghiệp rất phát triển, đặc biệt là những ngành công nghiệp chuyên gây ô nhiễm đến môi trường sống và môi trường lao động.

Có thể kể ra một số lĩnh vực điển hình như ngành chế tạo cơ khí , ngành khai thác quặng , boxit..hay ở những tỉnh thành lớn Hà Nội , TPHCM thì có những công ty chuyên đóng mới và sản xuất tàu. Thì đây là những ngành đem về lợi nhuận khá cao, nhưng bù lại thì rất có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không có quá trình đo đạc , kiểm tra và báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Do đó, mỗi doanh nghiệp cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ để tiện theo dõi hoạt động sản xuất công ty có gây ô nhiễm không? Và báo cáo về cơ quan môi trường để hiểu rõ được nguyên nhân phát sinh chất thải và biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường. 

Vì sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
Ảnh minh họa: Vì sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

4.Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có tác dụng gì?

Một số tác dụng mà báo cáo quan trắc môi trường định kỳ đem lại đó là:

– Cung cấp thông tin cho cho Sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các các cơ aun liên quan biết là hoạt động của công ty có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh hay không?

– Nếu theo kết quả của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại các công ty có ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, thì những công ty này có thể tự tìm ra những phương án để xử lý, hoặc thuê đơn vị ngoài để xử lý

5.Đối tượng phải thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

– Nhà mày sản xuất

– Nhà máy chế biến

– Khu công nghiệp

– Khu chế xuất

– Công ty  đóng mới và sửa chửa tàu

– Công nghiệp khai khoáng

– Chế tạo cơ khí

– Công ty may mặc

– Công ty nhuộm

– Công ty da giày…

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có tác dụng gì
Ảnh minh họa: Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có tác dụng gì

6.Quy trình thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43

quy trình báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
Ảnh minh họa:  Quy trình báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

5. Thời gian thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Thời gian thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ còn phụ thuộc vào những yếu tố sau:

– 3 tháng/ lần đối với những cơ sở có khả năng gây ra ô nhiễm nặng, và bắt buộc phải đi dời do ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm

– 6 tháng/lần đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh ít gây ô nhiễm môi trường hơn, và có thể kiểm soát được

6.Quy trình lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 

– Thứ 1: Cần khảo sát thông tin chung như:  thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên , vị trí đạ lý , địa chất , tình trạng hoạt động của công ty, doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Thứ 2: Xác định nguồn nào gây ô nhiễm trong mỗi doanh nghiệp như: khí thải, nước thải, chất thải rắn…

Thứ 3: Tiến hành đo đạc và thống kê những thông số đặc trưng của nước thải , chất thải , và khí thải của môi trường xung quanh doanh nghiệp.

– Bước 4: liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng tại doanh nghiệp.  Đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh nơi dự án hoạt động

– Bước 5: Tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dự phòng sự cố do môi trường gây ra

– Bước 6: Cam kết khắc phục những vấn đề không đạt, và đề ra các biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục. Thực hiện và vận hành các biện pháp xử lý ô nhiễm.

– Bước 7: hoàn thành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo mẫu thông tư 43/2015/TT-BTNMT

– Bước 8: Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất đang hoạt động

Quy trình lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
Ảnh minh họa:  Quy trình lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

7.Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018

7.1 Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:

Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018
Ảnh minh họa: Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018

7.2 Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:

Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018
Ảnh minh họa: Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018

7.3 Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018-2
Ảnh minh họa: Tần suất nộp Báo cáo quan trắc môi trường năm 2018

8.Căn cứ pháp lý, hồ sơ cung cấp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Các căn cứ pháp lý áp dụng sau đây là do các cơ quan môi trường ban hành, bạn có thể tìm đọc các thông tư, nghị định này thông qua các trang thư viện pháp luật nhé.

8.1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý
Ảnh minh họa:  Căn cứ pháp lý

8.2. Hồ sơ cần cung cấp:

hồ sơ cung cấp

II. Nội dung của mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

1.Giới thiệu hoạt động của cơ sở, doanh nghiệp hoặc nhà máy sản xuất

Ở phần này sẽ nói chung về doanh nghiệp như: ngành nghề của doanh nghiệp hoạt động là gì, quy trình sản xuất ra sao, hoạt động, của máy móc có ổn khong? Hoặc nơi xuất xứ  nguyên vật liệu…

Với những thống kê đó, những đơn vị làm báo cáo môi trường môi trường định kỳ có thể suy ra được nguồn phát sinh các nguồn chất thải, khí thải, nước thải… để đưa ra các biện pháp,cũng như kế hoạch xử lý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho doanh nghiệp hoặc công ty.

2.Giới thiệu về chương trình quan trắc

Mục này đưa ra các quy định về vị trí thực hiện hoạt động quan trắc, quy định khi lấy mẫu, các thông số cần quan trắc; các phương pháp phân tích mẫu, bảo quản mẫu

3.Kết quả quan trắc

Mục này sẽ đưa ra nội dung chính của kết quả báo cáo, bao gồm:

Kết quả phân tích mẫu nước thải, không khí của công ty, doanh nghiệp, hay đơn vị sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào quy định chuẩn của nhà nước để nhận xét nhận xét kết quả phân tích

Thông qua các số liệu đạt được, có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đến môi trường của doanh nghiệp

Các cam kết của chủ doanh nghiệp đối với việc bảo vệ môi trường.

Nội dung của mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì
Nội dung của mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì

III. Tổng kết

Với bài viết “Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo ” THÔNG TƯ 43 “ . Nhiều công ty và doanh nghiệp sẽ thấy được những lợi ích từ hoạt động này. Nếu thực hiện tốt báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ giúp nhiều doanh nghiệp khỏi sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Nếu trong mỗi công ty hoặc doanh nghiệp, có nhu cầu làm làm báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, thì xin vui lòng liên hệ với TCS Môi Trường để được chúng tôi tư vấn kịp thời nhé. 

Mọi thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TCS  MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 453/31/20A đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hotline : 0961 055 154

Email: tcsmoitruong@gmail.com

Website: https://tcsmoitruong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tcsmoitruong/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype