10 Nội dung doanh nghiệp cần thực hiện về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

– Tổ chức bộ máy thực hiện công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động.

– Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, Kiểm soát yếu tố nguy hiểm và yếu tốc có hại.

– Tổ chức Quan trắc môi trường lao động 1 năm tối thiểu 1 lần và khi cần thiết.

– Quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

– Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và tổ chức lực lượng cấp cứu.

– Tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

– Các biện pháp giảm thiểu tác hại nghề nghiệp. 

– Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

– Công trình phúc lợi tại nơi làm việc.

– Công tác tự kiểm tra và báo cáo định kỳ về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

 

Tổ chức bộ máy thực hiện công tác vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức đội ngũ phòng ban làm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng y tế theo quy định của pháp luật liên quan.

Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

– Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, Kiểm soát yếu tố nguy hiểm và yếu tốc có hại theo quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Hướng dẫn lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động

Hằng năm hoặc khi cần thiết phải tiến hành quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Xem thêm tại đây.

Quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc. 

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và quản lý sức khỏe những người bị bệnh mạn tính. 

Khám bệnh nghề nghiệp và quản lý sức khỏe người bị bệnh nghề nghiệp (điều trị bệnh nghề nghiệp, khám định kỳ bệnh nghề nghiệp, giám định bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng phục hồi chức năng cho những người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Khám bệnh nghề nghiệp

Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và tổ chức lực lượng cấp cứu

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và tổ chức lực lượng cấp cứu viên, an toàn viên.

Tuyên truyền huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Thường xuyên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên và khách đến công tác. Thực hiện nghiêm chỉnh để đảm bảo an toàn trong nhà máy và các khu vực liên quan.

Các biện pháp giảm thiểu tác hại nghề nghiệp

Biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

Các phương tiện bảo vệ cá nhân. 

Bồi dưỡng bằng hiện vật.

Xem thêm chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

Đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh

Khâu ăn uống của người lao động luôn được quan tâm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo vệ sinh phòng dịch trong nhà xưởng.

Các công trình phúc lợi tại nơi làm việc

Nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng thay đồ, khu vệ sinh kinh nguyệt luôn được đảm bảo. Số lượng công trình phúc lợi tại nơi làm việc được quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT.

Công tác tự kiểm tra và báo cáo định kỳ

Cơ sở lao động phải tự kiểm tra và báo cáo định kỳ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm về Báo cáo y tế lao động.

Cảm ơn Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội đã cho phép chúng tôi sử dụng nguồn ảnh.

Mọi thắc mắc xin gửi về: info@tcsmoitruong.com hoặc hotline: 096 884 9099

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on skype
Skype